school and education

E_mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Projekt Pokretom do zdravlja osvješćuje djecu vrtićke dobi i djece u osnovnim školama o važnosti svakodnevnog vježbanja... pročitaj više

Rezultati 2018

Ove godine projekt je obuhvatio individualni i prilagođeni rad s 20 učenika Škole za odgoj i obrazovanje Pula, te klasičnu formu projektnih aktivnosti za OŠ Kaštanjer u kojoj je sudjelovalo 50 učenika te OŠ Veli Vrh u kojoj je sudjelovalo 76 učenika. Uz navedeno na zamolbu OŠ Veli Vrh proveden je interaktivni sportski dan koji je obuhvatio sve učenike razredne nastave, OŠ Veli Vrh kao i njihovih područnih škola.

Tijekom 2018. godine realizirane sve predviđene projektne aktivnosti u cijelosti. Tijekom boravka u osnovnim školama provela se prema planu i programu fizioterapijska procjena koja je uključivala procjenu stupnja uhranjenosti, posturalnu procjenu te brojna kineziometrijska testiranja sukladno motoričkim sposobnostima.

Svi su se dobiveni parametri statistički obradili te je dobivena analiza podataka prezentirana na roditeljskim sastancima i stručnim vijećima škola. Na taj su način svi dionici projekta „Pokretom do zdravlja“ educirani o važnosti prevencije kardiovaskularnih oboljenja te pravovremenoj aktivaciji tjelesne aktivnosti i pravilne prehrane u toj životnoj dobi. Također su informirani kakve su vrste tjelesnih aktivnosti radili, kojim intenzitetom i sa kojim rekvizitima a sve sa ciljem da se tjelesna aktivnost uključi u svakodnevne aktivnosti te na taj način poveća razina iste. Jedna od realiziranih aktivnosti bila je i promocija putem majica te web stranice škole koja je također uspješno realizirana. Putem video prikaza prezentirane su vježbe koje su se provodile tijekom dogovorenih termina, te su na taj način dobili mogućnost da vježbe provode i kod kuće ili u školi tijekom sata razrednika.

Tijekom 2018. godine projekt sa projektnim aktivnostima prezentiran je na svim skupovima stručnih tijela kako na lokalnim razinama tako i na međužupanijskim. Na taj se način provela promocija aktivnosti te međusobna suradnja sa kolegama po pitanju prevencije kardiovaskularnih bolesti. Također je i dalje održana suradnja sa ZZJZIŽ putem brojnih manifestacije javno-zdravstvenog karaktera. Na osnovu prethodno opisanih i realiziranih aktivnosti potvrđujemo održivost projekta i njegovu važnost za lokalnu zajednicu, ali i šire. Procjenu održivosti proveli su strukovni nastavnici sa svojim učenicima što je i evidentirano u školskom kurikulumu.

Uspješnost ishoda se karakterizira kroz direktan rad s 126 korisnika u OŠ Kaštanjer i OŠ Veli Vrh te kroz individualni rad prilagođen korisniku s posebnim fizioterapijskim zahtjevima kod 20 učenika Škole za odgoj i obrazovanje. Uz navedene planirane aktivnosti na zahtjev OŠ Veli Vrh organizirali smo, koordinirali i proveli sportski interaktivni dan za učenike razredne nastave što je kroz jedan susret obuhvatilo gotovo 400 učenika razredne nastave. Sve aktivnosti su popraćene promotivnim materijalima (edukacijski letci, edukativni video, printane majice, roll-up, te se opis aktivnosti nalazi na službenim stranicama projekta, ali i škola dionika).

Provedbom procjene kod  direktnih korisnika OŠ Kaštanjer i OŠ Veli Vrh utvrđeno je postojanje određenog kardiovaskularnog rizika kod jedne četvrtineučenika. Kardiovaskularni rizik se utvrđivao sa pozitivna tri parametra (povišen indeks tjelesne mase, povišena razina potkožnog masnog tkiva, povećan obujam struka). Učenika koji su imali pozitivna dva parametra od navedenih četiri je znatno više. Također je evidentna prisutnost posturalnih problema, gotovo polovica učenika ima loše držanje od čega je 1 trećina učenika s izraženim gibusom (strukturalna skolioza) koji je potvrđen skoliometrom. Motoričke sposobnosti učenika su izrazito niske, posebice one koje su mjerene za stabilizatore trupa te je evidentan i snižen indeks disanja kod 1 petine učenika.

Sa svim direktnim korisnicima je provedeno 16 nastavnih sati u provedbi ciljanih kineziterapijskih postupaka. Ciljani kineziterapijski postupci usmjereni na prevenciju pretilosti, korekciju lošeg držanja i razvoj motoričkih sposobnosti. Jedan nastavni sat je sadržavao vježbe zagrijavanja i istezanja, korektivnu gimnastiku i poligone za motorički razvoj. Također su provođene animacijske igre koje su usmjerene na kondicioniranje organizma što doprinosi prevenciji KVB-a. Završni dan projekta je proveden 14.12.2018. u adrenalinskom parku Jangalooz za učenike Medicinske škole Pula koji su direktni provoditelji projekta „Pokretom do zdravlja“.