school and education

E_mail:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Projekt Pokretom do zdravlja osvješćuje djecu vrtićke dobi i djece u osnovnim školama o važnosti svakodnevnog vježbanja... pročitaj više

Rezultati 2020

Istraživanje je provedeno kao sastavnica projekta „Pokretom do zdravlja“. Riječ je o preventivnom projektu čiji je nositelj Medicinska škola Pula, a financiran je od strane Istarske županije. Projekt smo 2013. godine osmislile kolegica Danijela Panić i ja te ga kao voditeljice, a u suradnji s ostalim kolegama provodimo već šest godina u kontinuitetu. Do lipnja 2019. godine je projektom obuhvaćeno više od 2000 direktnih korisnika te preko 4500 indirektnih korisnika. Svi podatci o projektu se mogu naći na stranici www.pokretom-do-zdravlja.info.

Pročitaj više

Rezultati 2019

Projektni rad kroz 2019 godinu je obuhvatio 3 osnovne škole s ukupnim obuhvatom od 138 direktnih korisnika, 110 korisnika involviranih kroz rad u skupini te 28 korisnika s individualnim pristupom. Sa svim direktnim korisnicima je provedeno 16 nastavnih sati u provedbi ciljanih kineziterapijskih postupaka. Ciljani kineziterapijski postupci usmjereni na prevenciju pretilosti, korekciju lošeg držanja i razvoj motoričkih sposobnosti. Jedan nastavni sat je sadržavao vježbe zagrijavanja i istezanja, korektivnu gimnastiku i poligone za motorički razvoj. Također su provođene animacijske igre koje su usmjerene na kondicioniranje organizma što doprinosi prevenciji KVB-a.

Pročitaj više

Rezultati 2018

Ove godine projekt je obuhvatio individualni i prilagođeni rad s 20 učenika Škole za odgoj i obrazovanje Pula, te klasičnu formu projektnih aktivnosti za OŠ Kaštanjer u kojoj je sudjelovalo 50 učenika te OŠ Veli Vrh u kojoj je sudjelovalo 76 učenika. Uz navedeno na zamolbu OŠ Veli Vrh proveden je interaktivni sportski dan koji je obuhvatio sve učenike razredne nastave, OŠ Veli Vrh kao i njihovih područnih škola.

Pročitaj više

Rezultati 2017

Projekt je kroz 2017. godinu bio umjeren na 142 direktna od kojih je njih 48 imalo individualni pristup. Indirektnih korisnika je bilo 339. Za razliku od prethodne godine provođen je samo u osnovnim školama sa grupom djece koja se istakla kao najrizičnija dobna skupina za razvoj KVB-a. Projekt je proveden  u 3 osnovne škole i obuhvaćao je istu dobnu skupinu (od 11 do 13 godina života).

Pročitaj više

Rezultati 2016

Provodilo se pet osnovnih aktivnosti: fizioterapijsko - kineziološka procjena, ciljani kineziterapijski postupci, stručna predavanja, medijska pokrivenost i procjena uspješnosti projekta. Provedba svake od navedenih doprinijela je određenim rezultatima  koji su korišteni za unaprjeđenje i održivost projekta. Projekt je usmjeren na gotovo 200 direktnih korisnika te na nešto više od  500 indirektnih korisnika provedenih u četiri škole.

Pročitaj više

Rezultati 2015

Projekt je kroz 2015. godinu bio umjeren na 312 direktnih korisnika i na 744 indirektna korisnika. Za razliku od prethodne godine provođen je samo u osnovnim školama sa grupom djece koja se istakla kao najrizičnija dobna skupina za razvoj KVB-a. Projekt je proveden  u 5 osnovnih škola i obuhvaćao je istu dobnu skupinu (od 11 do 13 godina života).

Pročitaj više

Rezultati 2014

Projekt je sadržavao pet osnovnih aktivnosti: fizioterapijsko - kineziološka procjena, ciljani kineziterapijski postupci, stručna predavanja, medijska pokrivenost i procjena uspješnosti projekta. Provedba svake od navedenih doprinijela je određenim rezultatima  koji su korišteni za unaprjeđenje i održivost projekta. Projekt je usmjeren na 225 direktnih korisnika te na gotovo 900 indirektnih korisnika provedenih na pet lokacija u Istarskoj županiji.

Pročitaj više